Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů zákazníka

Vyplněním a odesláním či fyzickým předáním formuláře uděluji provozovateli webu Malování Natírání Vrána („Správce“), v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), k následujícímu zpracování svých osobních údajů.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
– e-mail
a v případě, že jsem tento údaj vyplnil/a také:
– telefonní číslo

Účel zpracování osobních údajů: nezávazná nabídka na uzavření smlouvy.
Doba zpracování osobních údajů: po dobu tří let od udělení souhlasu.

Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám: IT specialisté, zajišťujícím provoz webového portálu správce www.malovaninatirani.cz
Kontaktní údaje Správce:
korespondenční adresa: Tomáš Vrána, Praha 15, Hostivař, Hostivařská 93/12
e-mail: info@malovaninatirani.cz – na této adrese můžete souhlas kdykoliv odvolat.